Roller i klubben

Roller i klubben

Styrelsen

Ordförande: Christian Bengtzelius
Vice ordförande: Anna Jonsson
Sekreterare: Martin Holm
Kassör: Isa Ericsson

Ledamot: Camilla Rosen
Ledamot: Lorenzo Nesi

Ledamot: Jens Jonsson
Suppleant: Andreas Lundegård
Suppleant: Isak Hellström

Skicka mejl till styrelsen

Tränarkår

Huvudtränare & elitkoordinator:
Lorenzo Nesi

Assisterande tränare: Andreas Bylund
Assisterande tränare: Jordi Viana
Assisterande tränare: Anna Jonsson
Assisterande tränare: Johanna Salminen

Valberedning

Michael Mårdh (sammankallande)
Malin Gibrand

Kansli

Kanslist & redovisningsansvarig:
Frida Lundén

Tävlingsledning

Vinthundsvintern: Martin Holm & Emil Jansson
KfS Kungsholmen Runt: Lorenzo Nesi & Cédric Schwartzler
Långlöparnas Kväll: Halvor Eid Nielsen, Fredrik Billström & Fredrick Lee-Ohlsson
Sommarspelen: Mark Conrad & Niklas Mylfalk