Regler

SGP Regler

Poäng utdelas till alla Studenter enligt skalan:
50-40-30-25-20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2 och till alla andra.

Var och en får räkna sina åtta bästa deltävlingar i sammanställningen.

Ingen begränsning på antalet fullföljande Studenter för att erhålla poäng. Vid lika poäng i sammanställningen vinner den med flest delsegrar. Om också det är lika avgör antalet andraplatser. Och så vidare.

Hen måste tävla i klubbdräkt för att få poäng.